ศาลจังหวัดพระโขนง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-745-5901-9 CallCenter 02-399-4950 (ในเวลาราชการ) Email:pkmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 67
ผบ3593/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ผบ4704/2561
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
ผบ4814/2561
นัดไกล่เกลี่ย/แก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ4891/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ5028/2558
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ5047/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:30
ผบ5049/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:30
ผบ6650/2561
นัดไกล่เกลี่ย/แก้คดีสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ6786/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ1078/2561
นัดสืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13:30
พ1174/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ1262/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
พ1793/2557
นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:30
พ1854/2560
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 09:00
พ2078/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
พ2079/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
พ2173/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 11:00
พ2265/2561
นัดแก้คดี/สืบโจทก์และจำเลย
เวลา 13:30
พ2267/2561
นัดแก้คดี/สืบโจทก์และจำเลย
เวลา 08:30
พ2270/2561
นัดแก้คดี/สืบโจทก์และจำเลย
เวลา 08:30
พ2272/2561
นัดแก้คดี/สืบโจทก์และจำเลย
เวลา 13:30
พ2278/2561
นัดแก้คดี/สืบโจทก์และจำเลย
เวลา 08:30
พ2284/2561
นัดแก้คดี/สืบโจทก์และจำเลย
เวลา 13:30
พ2285/2561
นัดแก้คดี/สืบโจทก์และจำเลย
เวลา 13:30
พ2298/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 01:00
พ2299/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 01:00
พ2303/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ238/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
พ488/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13:30
พ578/2560
นัดฟังคำพิพากษา/คำสั่งศาลอุทธรณ์
เวลา 09:00
พ594/2560
นัดฟังคำพิพากษา/คำสั่งศาลอุทธรณ์
เวลา 09:00
พ737/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
พ848/2561
ฟังผลการวินิจฉัย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ940/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
อ1291/2561
นัดฟังคำพิพากษา/คำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
อ1773/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
อ1846/2561
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้หรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ2245/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 09:00
อ2744/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
เวลา 09:00
อ2810/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
อ2924/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:30
อ3032/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 08:30
อ3236/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
อ3320/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13:30
อ3922/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
อ3925/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
อ3984/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ4191/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13:30
อ4217/2561
สอบคำให้การ
เวลา 08:30
อ4241/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ4291/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ4336/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4337/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4338/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4339/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4340/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4344/2561
สอบปากคำเพิ่มเติม
เวลา 09:00
อ4380/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ4464/2561
สอบคำให้การ
เวลา 08:30
อ4513/2561
สอบคำให้การ
เวลา 08:30
อ4514/2561
สอบคำให้การ
เวลา 08:30
อ4515/2561
สอบคำให้การ
เวลา 08:30
อ4516/2561
สอบคำให้การ
เวลา 08:30
อ4517/2561
สอบคำให้การ
เวลา 08:30
อ4524/2561
สอบคำให้การ
เวลา 08:30
อ4601/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
อ4856/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13:30