ศาลจังหวัดพระโขนง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-745-5901-9 CallCenter 02-399-4950 (ในเวลาราชการ) Email:pkmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 31
ผบ.1387/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 8.30 น.
ผบ.175/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.176/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.2096/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 8.30 น.
ผบ.3506/2555
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.871/2561
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
พ.1387/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
พ.1511/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.163/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.2251/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.2322/2560
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
พ.2324/2560
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
พ.768/2561
นัดแก้คดี/สืบโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1007/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.105/2561
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.2140/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.2141/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.2142/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.2144/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.2145/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.2165/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.2166/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.386/2561
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
อ.4875/2557
นัดพร้อม/สอบถาม (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.49/2561
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.4915/2559
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.5173/2559
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
อ.5184/2557
นัดฟังคำพิพากษา (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ.616/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.929/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ.9604/2551
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.