ศาลจังหวัดพระโขนง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-745-5901-9 CallCenter 02-399-4950 (ในเวลาราชการ) Email:pkmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 39
ผบ1171/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ1325/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ5894/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ7319/2560
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ7794/2560
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ7834/2559
นัดฟังคำพิพากษา/คำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ1300/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 1
พ1577/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ2185/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ2311/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ233/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ234/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ235/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 13.30 น.
พ59/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
อ1212/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ1426/2561
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.45
อ1427/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
อ1453/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
อ1560/2552
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ1618/2555
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
อ192/2561
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา/ถอนคำร้องทุกข์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ2227/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ2265/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
อ2313/2561
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ2434/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ2489/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ2801/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ2993/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ2994/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ2995/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ3001/2561
สอบคำให้การ
เวลา 8.30 น.
อ3406/2556
นัดฟังคำพิพากษา/นัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ3706/2560
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ3707/2560
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ4915/2559
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ566/2561
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา/ถอนคำร้องทุกข์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ5776/2559
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
อ746/2561
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
อ779/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.30 น.