ศาลจังหวัดพระโขนง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-745-5901-9 CallCenter 02-399-4950 (ในเวลาราชการ) Email:pkmc@coj.go.th

ศาลจังหวัดพระโขนงจัดอบรมโครงการ "เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประนีประนอมเชี่ยวชาญการไกล่เกลี่ยเฉพาะด้าน" โดยมี นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง เป็นประธาน เปิดโครงการฯ

ศาลจังหวัดพระโขนงจัดอบรมโครงการ \"เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประนีประนอมเชี่ยวชาญการไกล่เกลี่ยเฉพาะด้าน\"  โดยมี นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง  เป็นประธาน เปิดโครงการฯ