ศาลจังหวัดพระโขนง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-745-5901-9 CallCenter 02-399-4950 (ในเวลาราชการ) Email:pkmc@coj.go.th

ศาลจังหวัดพระโขนงได้รับการชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระโขนง

ศาลจังหวัดพระโขนงได้รับการชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระโขนง